Hem
       
 

Kognitiv terapi                                   1  2

Kognitiv beteendeterapi utgår från dina tankar, känslor och handlingar och hjälper dig att förstå sambandet mellan tanke, känsla och handling.

Kognitiv beteendeterapi betonar samarbetet mellan terapeuten och klienten. Metodiken är väl etablerad och evidensbaserad som behandlingsform vid depressioner, fobier, panikångest, tvångstankar, psykoser.

Enligt det kognitiva synsättet bestäms vårt sätt att uppfatta verkligheten av inlärda kognitiva strukturer. Med detta menas våra mer eller mindre medvetna tankar, bildföreställningar, fantasier.

Fortsättning >>

 

   
 
 

K. Brandts Kognitiva Mottagning ¤ info@kbrandt.se