Hem
       
 

Om Kaj Brandt

Jag är socionom sedan drygt 30 år tillbaka och legitimerad psykoterapeut sedan 2002. Min utbildning är från Umeå och Stockholms universitet samt Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsberg i Stockholm.

Min utbildning omfattar bl.a psykodynamisk psykoterapi, familje- och nätverksterapi, kognitiv psykoterapi, beteendeanalys, inlärningspsykologi, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) samt Dialektisk Beteendeterapi (DBT).

Jag har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, speciellt med ungdomar och inom vuxenpsykiatrin. Jag arbetar med samtalsterapi inom områden som depression, ångest, utbrändhet, social fobi, borderline och GAD-diagnoser.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier.

 

   
 
 

K. Brandts Kognitiva Mottagning ¤ info@kbrandt.se